ชั้นเรียนของเรา

แอเรียลอาร์ต

แอเรียลอาร์ตคือกีฬารูปแบบใหม่และกำลังเป็นที่นิยมในทั่วไปเพราะผู้ฝึกนอกจากจะต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายแล้วยังต้องผสานด้วยความอ่อนช้อยให้เข้าจังหวะและเป็นการฝึกความยืดหยุ่นของร่างกายไปในตัว