ชั้นเรียนเต้น

คอนเทมโพลาลี

คอนเทมโพลาลี - ชั้นเรียนเต้น

คอนเทมโพลาลีเป็นการเต้นที่เน้นถึงกรแสดงออกใช้ศิลปะการเต้นหลายแขนงผสมเข้าด้วยกันเช่น โมเดิริ์นแจ๊ซ และคลาสสิคบัลเล่ต์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการส่งผ่านอารณ์ของบทเพลงผ่านร่างกายและถ่ายทอดออกมาเป็นการเต้นคอนเทมโพลาลี

คุณสมบัติ:

  • อายุขั่นต่ำ 10 ปีขึ้นไป
  • ไม่จำกัดเลวล

แนะนำให้ฝึกควบคู่กับคลาสดังต่อไปนี้:

คอนเทมโพลาลี - ชั้นเรียนเต้น
ฟิตบอล
คอนเทมโพลาลี - ชั้นเรียนเต้น
การยืดหยุ่น
คอนเทมโพลาลี - ชั้นเรียนเต้น
บัลเล่ต์ฟิต