ชั้นเรียนของเรา

โพลคลาส

ชั้นเรียนโพลคลาสเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เข้ากับหลักฟิสกิส์และมีอุปกรณ์คือเสาแสตนเลสประกอบการฝึกสอนให้นักเรียนได้ใช้ ซึ่งทางเราได้เตรียมชั้นเรียนที่แตกต่างหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน

โพลคลาส - ชั้นเรียนของเรา
โพลสปอร์ต
โพลคลาส - ชั้นเรียนของเรา
โพลแด๊นซ์
โพลคลาส - ชั้นเรียนของเรา
เอ็กโซติกโพล