ตารางชั้นเรียน

จองชั้นเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  Floor Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9:00 1 แอเรียลโยคะ 12+ แอเรียลโยคะ 12+ แอเรียลโยคะ 12+ แอเรียลโยคะ 12+ แอเรียลโยคะ 12+ บัลเล่ต์ฟิต 14+
10:00 1 ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น
2 ซุมบ้าฟิต 14+   ซุมบ้าฟิต 14+     ซุมบ้าฟิต 14+
3           สเตรชชิ่งคลาส 7+
11:00 1 สเตรชชิ่งคลาส 14+ แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น สเตรชชิ่งคลาส 14+ แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง สเตรชชิ่งคลาส 14+
2   อาร์มบาล๊านซ์ 14+   อาร์มบาล๊านซ์ 14+   อาร์มบาล๊านซ์ 14+
3           บัลเล่ต์ฟิต Level 1 5+
12:00 1 บัลเล่ต์ฟิต 14+ คอนเทมโพลาลี 14+ บัลเล่ต์ฟิต 14+ คอนเทมโพลาลี 14+ Twerk 18+ Sport Gymnastics 5+
2           คอนเทมโพลาลี 14+
3           K-Pop สำหรับระดับเริ่มต้น 7+
13:00 1

คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล

โซนฝึกสอนเปิดให้บริการตามคำขอคะ

แอเรียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น intermediate
2 K-Pop 7+
3 ยิมนาสติกพื้นฐาน 7+
14:00 1 แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง
2 ฮิปฮอป 14+
3 บัลเล่ต์ฟิต level 2 10+
15:00 1   สเตรชชิ่งคลาส 3+   สเตรชชิ่งคลาส 3+   แอเรียลฮูป 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง
2   สเตรชชิ่งคลาส 7+   สเตรชชิ่งคลาส 7+   Twerk 18+
16:00 1 แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น Sport Gymnastics 5+ แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น Sports Gymnastics 5+ แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น  
2   Zumba 3+ ยิมนาสติกลีลา 3+ Zumba 3+ ฮิปฮอป 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น  
3 บัลเล่ต์ฟิต สำหรับระดับเริ่มต้น 3+     บัลเล่ต์ฟิต สำหรับระดับเริ่มต้น 3+ ยิมนาสติกลีลา 3+  
17:00 1 แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง  
2 ฮิปฮอป 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ยิมนาสติกพื้นฐาน 7+ ฮิปฮอป 7+ ยิมนาสติกพื้นฐาน 7+ ยิมนาสติกพื้นฐาน 7+  
3 บัลเล่ต์ฟิต Level 1 5+ ฮิปฮอป 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น บัลเล่ต์ฟิต Level 1 5+ บัลเล่ต์ฟิต level 2 10+ ฮิปฮอป 7+  
18:00 1 แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง แอเรียลสลิง & แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับกลางขั้นสูง  
2 Lady style 16+ ฮิปฮอป 14+ Lady style 16+ K-Pop 7+ ไฮ-ฮีลส์ 16+  
3 คอนเทมโพลาลี 7+ บัลเล่ต์ฟิต 14+ คอนเทมโพลาลี 7+ บัลเล่ต์ฟิต 14+ การยืดหยุ่นขั้นสูง 10+  
19:00 1 แอเรียลฮูป 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง การยืดหยุ่นขั้นสูง 10+ แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรียลฮูป 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น  
2 คอนเทมโพลาลี 14+ ไฮ-ฮีลส์ 16+ คอนเทมโพลาลี 14+ Twerk 18+ Afrobeat 14+  
3       การยืดหยุ่นขั้นสูง 10+    
20:00 1 Twerk 18+ Dance Hall 14+ Afrobeat 14+   Dance Hall 14+