ตารางชั้นเรียน

จองชั้นเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  Floor Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9:00 1   แอเรียลโยคะ 12+   แอเรียลโยคะ 12+    
10:00 1 ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง ฟิตบอล 16 + แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น
2 ซุมบ้าฟิต 14+ ไฮ-ฮีลส์ 16+ ซุมบ้าฟิต 14+     ซุมบ้าฟิต 14+
11:00 1 คลาสยืดกล้ามเนื้อ 14+ แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น คลาสยืดกล้ามเนื้อ 14+ แอเรียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรีียลซิลค์ 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง คลาสยืดกล้ามเนื้อ 14+
12:00 1

คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล
โซนฝึกสอนเปิดให้บริการตามคำขอคะ

สปอร์ตยิมนาสติก 6+
2 คอนเทมโพลาลี 10+
3 บัลเล่ต์ 5+
13:00 1 แอเรีียลสลิง 10+ สำหรับระดับเริ่มต้น
2 อะโครบาติก 7+
3 K-Pop 7+
14:00 1 แอเรียลสลิง/ซิลค์ 10+ ปานกลาง ถึงระดับเชี่ยวชาญ
2 ฮิปฮอป 14+
15:00 1 แอเรียลฮูป 10+ ระดับเริ่มต้นถึงปานกลาง
2 ไฮ-ฮีลส์ 16+
16:00 1 แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น สปอร์ตยิมนาสติก 5+ แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น สปอร์ตยิมนาสติก 5+ แอเรียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น  
2 บัลเล่ต์ ระดับต้น 3+ ซุมบ้า 3+ ยิมนาสติกลีลา 3+ ซุมบ้า 3+ ยิมนาสติกลีลา 3+  
17:00 1 แอเรีียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง แอเรีียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรีียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง แอเรีียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น แอเรีียลสลิง 7+ สำหรับระดับเริ่มต้น ถึงปานกลาง  
2   อะโครบาติก 7+ ฮิปฮอป 7+ อะโครบาติก 7+ อะโครบาติก 7+  
3 บัลเล่ต์ 5+ K-Pop 14+ บัลเล่ต์ 5+ K-Pop 14+ ฮิปฮอป 7+  
18:00 1 แอเรียลสลิง/แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับสูง แอเรียลสลิง/แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับสูง แอเรียลสลิง/แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับสูง แอเรียลสลิง/แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับสูง แอเรียลสลิง/แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับสูง  
2 Lady style 16+ ฮิปฮอป 14+ คอนเทมโพลาลี 10+ K-Pop 7+ ไฮ-ฮีลส์ 16+  
3   บัลเล่ต์ฟิต 10+ Lady style 16+ บัลเล่ต์ฟิต 10+ Deep stretching 10+  
19:00 1 แอเรียลฮูป 10+ ระดับต้นถึงปานกลาง Deep stretching 10+ แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับเริ่มต้น แอเรียลฮูป 10+ ระดับต้นถึงปานกลาง แอเรียลซิลค์ 10+ ระดับเริ่มต้น  
20:15-22:15 1

คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล
โซนฝึกสอนเปิดให้บริการตามคำขอคะ