ตารางชั้นเรียน

จองชั้นเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  พื้น วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
09:00 2 โพลสปอร์ต 10+ ไม่จำกัดเลวล โยคะฟลาย 12+ โพลสปอร์ต 10+ ไม่จำกัดเลวล โยคะฟลาย 12+ โพลสปอร์ต 10+ ไม่จำกัดเลวล โยคะฟลาย 12+
10:00 1 ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ เรียลสลิง 10+
ไม่จำกัดเลวล
ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ เรียลสลิง 10+
ไม่จำกัดเลวล
ฟูลบอดี้เวริ์คเอ้าท์ 16+ เรียลสลิง 7+
beginner
2   Stepperton 14+   Stepperton 14+   โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
3           อาร์มบาล๊านซ์ 10+
(Arm Balances)
11:00 1 สเตรชชิ่งคลาส 14+   สเตรชชิ่งคลาส 14+   เรียลสลิง 10+
ไม่จำกัดเลวล
บัลเล่ต์๋ kids 7+
2   การยืดหยุ่นขั้นสูง
10+
  การยืดหยุ่นขั้นสูง
10+
โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
สเตรชชิ่งคลาส 14+
3           บัลเล่ต์๋ kids 3+
12:00 1 Silver Beats 45+ แอเรียลซิลค์ 10+
ไม่จำกัดเลวล
Silver Beats 45+ แอเรียลซิลค์ 10+
ไม่จำกัดเลวล
Silver Beats 45+ เค ป๊อป 7+
2 โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
อาร์มบาล๊านซ์ 10+
(Arm balances)
โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
อาร์มบาล๊านซ์ 10+
(Arm balances)
   
3            
13:00 1 Circus Fit Men 14+   Circus Fit Men 14+   Circus Fit Men 14+ เรียลสลิง 7+
ไม่จำกัดเลวล
2

Open Aerial and Self-Training

Training zones are available for your practice upon request

กายกรรมพื้นฐาน 7+
3 Tik Tok & Trendy
7+
14:00 1 แอเรียลซิลค์ 10+
beginner
2 ฮิปฮอป 14+
3  
15:00 1  
16:00 1 เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
beginner
 
2   เรียลสลิง Zero
5+
  เรียลสลิง Zero
5+
ฮิปฮอป 5+
beginner
 
3 Dancercise 3+ Model Maker 7+ Dancercise 3+ Model Maker 7+    
17:00 1 เรียลสลิง 7+
intermediate
เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
intermediate
เรียลสลิง 7+
beginner
เรียลสลิง 7+
intermediate
 
2 ฮิปฮอป 5+
beginner
กายกรรมพื้นฐาน 7+ ฮิปฮอป 7+ กายกรรมพื้นฐาน 7+ ฮิปฮอป 7+  
3 บัลเล่ต์๋ kids 3+ Modern dance 7+ บัลเล่ต์๋ kids 3+ Modern dance 7+ บัลเล่ต์๋ kids 3+  
18:00 1 Jazz Funk 14+ แอเรียลซิลค์ 10+
ไม่จำกัดเลวล
แอเรียลซิลค์ 10+
beginner
แอเรียลซิลค์ 10+
ไม่จำกัดเลวล
   
2 โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
ฮิปฮอป 14+ Jazz Funk 14+ เค ป๊อป 7+ โพลสปอร์ต 10+
ไม่จำกัดเลวล
 
3   บัลเล่ต์๋ fit 14+     บัลเล่ต์๋ fit 14+  
19:00 1 ไฮ-ฮีลส์ 16+ แอโฟรบีท 14+ ไฮ-ฮีลส์ 16+ แอโฟรบีท 14+ ไฮ-ฮีลส์ 16+  
20:00 1   คอนเทมโพลาลี 14+ แอโฟรบีท & Dancehall 14+ คอนเทมโพลาลี 14+ แอโฟรบีท & Dancehall 14+