ตารางชั้นเรียน

จองชั้นเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

  ชั้น จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
10:00 1 ฟูลบอดี้เวริค์เอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ ฟูลบอดี้เวริค์เอ้าท์ 16+ แอเรียลสลิง 10+ ฟิตบอล 16+ แอเรียลสลิง 7+
2 ซุมบ้าฟิต 14+   ซุมบ้าฟิต 14+     ซุมบ้าฟิต 14+
11:00 1 ยืดหยุ่น 14+ โยคะฟลาย 14+ ยืดหยุ่น 14+ โยคะฟลาย 14+ แอเรียลซิลค์ 10+ ยืดหยุ่น 14+
12:00 1

คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล

โซนฝึกสอนเปิดให้บริการตามคำขอคะ

สปอร์ตยิมนาสติก 5+
2 คอนเทมโพลาลี 10+
3 บัลเล่ต์ 5+
13:00 1 แอเรียลสลิง 7+
2 ทักษะกายกรรม 7+
3 เคป๊อป 7+
14:00 1 แอเรียลสลิง และแอเรียลซิลค์สำหรับ 10+
2 ฮิปฮอป 14+
15:00 1 แอเรียลฮูป 10+
2 เคป๊อป 14+
16:00 1 แอเรียลสลิง 7+ สปอร์ตยิมนาสติก 5+ แอเรียลสลิง 7+ สปอร์ตยิมนาสติก 5+ ยิมนาสติกลีลา 3+  
2   บัลเล่ต์ชั้นเริ่มต้น 3+ ยิมนาสติกลีลา 3+ บัลเล่ต์ชั้นเริ่มต้น 3+    
17:00 1 แอเรียลสลิง 7+ แอเรียลสลิง 7+ แอเรียลสลิง 7+ แอเรียลสลิง 7+ แอเรียลสลิง 7+  
2 บัลเล่ต์ 5+ ทักษะกายกรรม 7+ บัลเล่ต์ 5+ ทักษะกายกรรม 7+ ทักษะกายกรรม 7+  
3 ทรงตัวหกสูง 10+ ซุมบ้า 3+ ฮิปฮอป 7+ เคป๊อป 14+ ฮิปฮอป 14+  
18:00 1 แอเรียลสลิง และแอเรียลซิลค์สำหรับ 10+ แอเรียลสลิง 10+ แอเรียลสลิง และแอเรียลซิลค์สำหรับ 10+ แอเรียลสลิง 10+ แอเรียลสลิง และแอเรียลซิลค์สำหรับ 10+  
2 เลดี้สไตล์ 16+ ฮิปฮอป 14+ คอนเทมโพลาลี 10+ เคป๊อป 7+ ซุมบ้าฟิต 14+  
3 การยืดหยุ่นขั้นสูง 10+ บัลเล่ต์ฟิต 10+ เลดี้สไตล์ 16+ บัลเล่ต์ฟิต 10+ การยืดหยุ่นขั้นสูง 10+  
19:00 1 แอเรียลฮูป 10+ โยคะฟลาย 14+ อเรียลซิลค์ 10+ แอเรียลฮูป 10+ อเรียลซิลค์ 10+  
20:15-22:15 1

คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล
โซนฝึกสอนเปิดให้บริการตามคำขอคะ