ราคาบัตรสมาชิกแบบกรุ๊ปคลาส

ประเภทของสมาชิก 90 วันโปรแกรมเดี่ยวแพคเกจเริ่มต้น (ไม่รวมชั้นเรียนแอเรียล)แพคเกจรวมแอเรียลอาร์ต
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ชั่วโมง400บาท
10 ครั้ง3,000บาท3,500บาท
20ครั้ง5,500บาท6,500บาท
30ครั้ง8,000บาท9,500บาท
40ครั้ง9,500บาท11,000บาท
50ครั้ง10,500บาท12,000บาท
100ครั้ง20,000บาท23,000บาท

สำหรับสมาชิกที่ถือบัตรแพคเกจเริ่มต้น สามารถจ่ายเพิ่ม 100 บาท เพื่อเข้าชั้นเรียนโพลแด๊นซ์ และชั้นเรียนแอเรียลอาร์ตได้


คลาสสอนและฝึกฝนแอเรียล

บริเวณฝึกสอนเปิดให้ใช้บริการตังแต่

จันทร์ – ศุกร์ 

12:00 – 18:00 และ 20:15 – 22:15

(หากมีช่วงเวลาเพิ่มเติมทางเราจะแจ้งให้ทราบ)

ค่าธรรมเนียม:

  • 1 ชั่วโมง 200 บาท
  • แพคเกจ 10 ชั่วโมง 1,50 0บาท

ข้อปฏิบัติ:

  • ระหว่างชั่วโมงการฝึกสอนไม่อนุญาติให้มีครูฝึกสอนจากภายนอกทำการเช่ายืมสถานที่ฝึกสอนใดๆสำหรับการฝึกสอนจากบุคคลภายนอก นักเรียนต้องรับทราบและเซ็นยอมรับเงื่อนไข
  • สำนักเรียนที่ผ่านการฝึกสอนมาในระดับปานกลางและระดับสูงที่ผ่านการรับรองและยอมรับจากครูฝึกสอนของ Airgym.family จึงสามารถเข้าร่วมคลาสได้


คลาสฝึกสอนส่วนตัว

เข้มข้นแบบส่วนตัว เรียนแบบเดี่ยวหรือจะมาเป็นคู่เพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและฝึกแบบตัวต่อตัวกับครูฝึกเราจึงออกแบบขนาดชั้นเรียนให้มีขนาดเล็กแต่ส่วนตัวมากขึ้น ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถตรวจสอบราคาและสอบถามได้คะ

ประเภทของสมาชิก 90 วันโปรแกรมเดี่ยวโปรแกรมคู่
1 ชั่วโมง1,200บาท1,800บาท
10 ชั่วโมง10,500บาท16,000บาท
20 ชั่วโมง18,000บาท27,000บาท

นักเรียนเสริมคิดเพิ่ม 500 บาท ต่อชั่วโมงต่อคลาส