ชั้นเรียนของเรา

ชั้นเรียนเต้น

ยินดีต้อนรับสู่คลาสเต้นของเราที่เหมาะสมสำหรับทุกวัย สำหรับผู้ใหญ๋และวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 10 ปี ขึ้นไป
สำหรับนักเรียนอายุน้อยก่า 10 ปี ทางเรามี คลาสเต้นของคุณหนู ไวให้เฉพาะเป็นพิเศษคะ

ชั้นเรียนเต้น
คอนเทมโพลาลี
ชั้นเรียนเต้น
บัลเล่ต์ฟิต
ชั้นเรียนเต้น
ฮิปฮอป
ชั้นเรียนเต้น
ไฮ-ฮีลส์
ชั้นเรียนเต้น
Street Dance
ชั้นเรียนเต้น
แอโฟรบีท
ชั้นเรียนเต้น
Twerk
ชั้นเรียนเต้น
Exotic Dance
ชั้นเรียนเต้น
Dancehall
ชั้นเรียนเต้น
Popping
ชั้นเรียนเต้น
Locking
ชั้นเรียนเต้น
R&B Choreography
ชั้นเรียนเต้น
Magic Mike
ชั้นเรียนเต้น
Dance Foundation
ชั้นเรียนเต้น
Silver Beats
ชั้นเรียนเต้น
Model Maker
ชั้นเรียนเต้น
Dancercise
ชั้นเรียนเต้น
Juzz Funk