กฏระเบียบเพื่อความปลอดภัยของแอเรียลคลาสโดย AirGym.Family

 1. นักเรียนต้องมีความเชี่ยวชาญในทักษะพื้นฐานก่อนที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นที่ใช้ทักษะความแข็งแกร่งความอดทนความมั่นคงและความเข้าใจที่มากขึ้น นักเรียนต้องเคร่งครัดฝึกฝนในระดับการฝึกของตนเองไม่ผลีผลามข้ามไปฝึกในระดับที่สูงกว่าของตน
 2. นักเรียนต้องสามารถแสดงท่าหรือจัดลำดับด้วยความแข็งแกร่ง ควบคุมและการวางตำแหน่งของร่างกายให้ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะก้าวไปสู่ทักษะที่ยากขึ้น
 3. นักเรียนจะต้องฝึกฝนในระดับความสูงของแอเรียลที่ระบุไว้ในระดับของตนอย่างเคร่งครัด

ระดับเริ่มต้น เริ่มต่ำถึงพื้นในขณะที่ร่างกายและจิตใจปรับตัวให้เข้ากับการเคลื่อนไหวใหม่ ๆ นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มความสูงมากขึ้นก็ต่อเมื่อชำนาญจากระดับของตน

 1. ไม่อนุญาตให้นักเรียนสอนนักเรียนคนอื่นหรือใครก็ตาม การแลกเปลี่ยนทักษะหรือการแบ่งปันทักษะและห้ามใช้โดยเด็ดขาด
 2. นักเรียนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนก่อนทำการฝึกทักษะที่ Airgym.family ไม่ได้สอน
 3. นักเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้จาก YouTube หรือ Instagram หากนักเรียนต้องการเรียนรู้ทักษะที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตสามารถส่งลิงก์ไปยังผู้สอนทางอีเมลและขอให้ผู้สอนสอนระหว่างชั้นเรียนได้ ผู้สอนจะประเมินว่าทักษะนั้นเหมาะสมกับระดับของนักเรียนหรือไม่และจะสอนตามนั้น
 4. นักเรียนต้องเคารพครูผู้สอนและนักเรียนคนอื่นในชั้นตลอดเวลา
 5. นักเรียนต้องไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่ส่งผลต่อสมาธิ
 6. ห้ามมิให้มีฝึกโดยไม่มีผู้ดูแลโดยเด็ดขาด
 7. นักเรียนต้องรักษาและดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตน ไม่ทำเกินกำลังของตนเอง นั่นรวมไปถึงการหลับพักผ่อนอย่างเพียง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การเจ็บป่วย อาการบาดเจ็บอื่นๆที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการฝึก
 8. นักเรียนต้องทำการวอร์มร่างกายก่อนฝึกฝนสม่ำเสมอ