นโยบายการฝึกสอนและใช้สถานที่ของ

 1. Air Family Gym ไม่มีชั้นเรียนฟรี คลาสหรือเวิร์กช็อปฟรีทั้งหมดได้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าเป็นกิจกรรมหรือโปรโมชั่นทดลองพิเศษโดย Air Family Gym และมีลายลักษณ์อักษรบ่งบอกอย่างชัดเจน
 2. นักเรียนใหม่สามารถทดลองเรียนได้ฟรี 15 นาที หากต้องการเรียนหรือฝึกต่อหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับชั้นเรียนตามราคาเดิมเว้นแต่จะมีโปรโมชั่นทำงานอยู่ในวัน
 3. การ์ด 10ครั้ง / 20ครั้ง / 30ครั้ง / 40ครั้ง / 50ครั้ง / 100ครั้ง
  • บัตรสมาชิกมีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ออกบัตร ไม่สามารถต่ออายุบัตรใบเดิมได้
  • บัตรชั่วโมงสามารถใช้ได้กับเพื่อนหรือสมาชิดครอบครัว
  • บัตรสามารถยกหรือมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ในกรณีที่เจ้าของบัตรเดิมไม่สามารถใช้หรือไม่สะดวกใช้อีกต่อไป

เงื่อนไขพิเศษ

 • หากAir Family Gym ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้บัตรทั้งหมดจะขยายออกไปในช่วงเวลานั้นหรือลูกค้าจะได้รับเงินคืนตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือในบัต
 • หากลูกค้าเดินทางออกจากสมุย / ประเทศไทยก่อนใช้บัตรจะไม่มีการคืนเงิน ลูกค้ามีทางเลือกในการส่งต่อบัตรให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว

โปรโมชั่นพิเศษ

 • ระยะเวลาของโปรโมชั่นที่เสนอโดย AIR Family Gym จะระบุไว้อย่างชัดเจนและไม่สามารถขยายได้
 • ในกรณ๊มีโปรโมชั่นพิเศษมากกว่า 1 รายการ ขอแจ้งว่าโปรโมชั่นต่างๆไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันระหว่างโปรโมชั่นได้นอกจากที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ข้อมูลรายละเอียดของโปรโมชั่นจะต้องออกมาจากทาง AIR Family Gym เท่านั้น

ข้อปฏิบัติสำหรับชั้นเรียนแบบกลุ่ม

 1. กรุณาเข้าร่วมชั้นเรียนให้ตรงเวลาเพื่อให้ทันการวอร์มอัพพร้อมกันกับคลาสเพื่อลดการเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บ ทั้งนี้การเข้าร่วมคลาสหลังจากเริ่มการฝึกสอนอาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมฝึกสอนของคลาสนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ฝึกสอน
 2. เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของคลาสเรียนจึงได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อความพอเพียงของอุปกรณ์และพื้นที่
 3. กรุณาพกพาผ้าขนหนูและทีใส่น้ำดื่มแบบพกพาที่ปิดสนิทได้ ไม่อนุญาติให้นำแก้วน้ำดื่มเข้ามาในบริเวณการฝึกสอน
 4. กรณ๊ผู้เข้าเรียนมีปัญหาเรื่องสุขภาพกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนร่วมชั้นเรียน
 5. การฝึกควรทำในระดับเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ไม่มองว่าชั้นเรียนคือการแข่งขันแต่เป็นการฝึกเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคล
 6. เคารพซึ่งกันและกัน  ต่อผู้ฝึกสอนและต่อเพื่อนร่วมชั้น
 7. ทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด การบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการละเลยคำสั่ง / หรือไม่แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ / เงื่อนไขทางการแพทย์ใดๆ จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมแต่เพียงผู้เดียวและ AIR Family Gym จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว
 8. ผู้เข้าร่วมชั้นเรียนจะต้องรับผิดชอบทรัพย์สินมีค่าของตนเอง
 9. กรุณาแต่งกายให้เหมาะสมต่อการเข้าร่วมคลาส ทั้งนี่้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่”แนะนำการแต่งกาย”
 10. ชั้นเรียนอาจถูกระงับหรือยกเลิกหากจำนวนนักเรียนเข้าร่วมต่ำลดลงเหลือน้อยกว่า 3 คนใน 3 ชั้นเรียน ทั้งนี้ชั้นเรียนอาจถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกซึ่งในกรณีนี้ Air Family Gym จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทราบล่วงหน้า

แนะนำการแต่งตัวที่เหมาะสมต่อชั้นเรียนต่างๆ:

 • Pole Sport: กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เท้าเปล่า
 • Pole X:  กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม รองเท้าส้น
 • Aerial Silks and Hoop: กางเกงผ้ายืด เสื้อปิดรักแร้ เท้าเปล่า 
 • Lady Style: ตามอัธยาศัย เท้าเปล่า หรือรองเท้าส้น
 • Contemporary or Ballet: กางเกงผ้ายืด เสื้อที่สวมใส่สบาย เท้าเปล่าหรือรองเท้าบัลเล่ต์
 • HipHop: ตามอัธยาศัย เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย เท้าเปล่าหรือรองเท้ากีฬา
 • Streching: กางเกงผ้ายืด เท้าเปล่า
 • Power Classes (ABL, Abs and stretch, Fitball): เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย รองเท้ากีฬา
 • Salsa/Bachata: ตามอัธยาศัย เสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย รองเท้าส้น
 • Gymnastics/Acrobatics: กางเกงผ้ายืด เสื้อที่สวมใส่สบาย เท้าเปล่าหรือรองเท้าสำหรับยิมนาสติก

การจองและการยกเลิก

 1. ลงทะเบียนสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดก่อนวันของชั้นเรียนที่กำหนดไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าอาจารย์ของเรามีเวลาเพียงพอในการออกแบบกิจวัตรการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามจำนวนและระดับของผู้เข้าร่วม
 2. การเข้าชั้นเรียนจะต้องมีผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 2 คน และจองชั้นเรียนทุกสัปดาห์ภายในวันอาทิตย์ หากคุณไม่สามารถจองล่วงหน้าได้โปรดพยายามทำอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเริ่มชั้นเรียน เราไม่สามารถรับประกันการเข้าร่วมสำหรับการสมัครน้อยกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเริ่มชั้นเรียน
 3. เพื่อหลีกเลี่ยงการหักปรับ โปรดยกเลิกการจองของคุณอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนเริ่มชั้นเรียน ผู้เข้าร่วมจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนสำหรับแต่ละคลาสที่ยกเลิกล่าช้าหรือไม่ได้ยกเลิก