ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู

แอเรียลฮูป

เพิ่มความสนุกสนานกันด้วยอุปกรณ์ไปกับคลาสแอเรียลฮูป นักเรียนสามารถสนุกสนานไปกับคลาสแอเรียลฮูปเพาะนอกจะมีการใช้ท่าเต้นแสดงความสวยงามขณะห้อยหรือโหดนตัวลงมาจากห่วง นักเรียนยังจะต้องฝึกการกลับหัว การตีลังกาโดยอาศัยอุปกรณ์ตลอดการฝึก

คุณสมบัติ:

  • สำหรับอายุ 10 ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดประสบการณ์

สำหนับน้องๆที่สนใจแอเรียลซลิค์ต้องผ่านการฝึกหรือเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากคลาสต่อไปนี้ก่อนคะ:

แอเรียลสลิง
ยิมยาสติกลีลา
ยิมนาสติก
กายกรรมพื้นฐาน
บัลเล่ต์
การทรงตัว