ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู

แอเรียลฮูป

แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู

เพิ่มความสนุกสนานกันด้วยอุปกรณ์ไปกับคลาสแอเรียลฮูป นักเรียนสามารถสนุกสนานไปกับคลาสแอเรียลฮูปเพาะนอกจะมีการใช้ท่าเต้นแสดงความสวยงามขณะห้อยหรือโหดนตัวลงมาจากห่วง นักเรียนยังจะต้องฝึกการกลับหัว การตีลังกาโดยอาศัยอุปกรณ์ตลอดการฝึก

คุณสมบัติ:

  • สำหรับอายุ 10 ขึ้นไป
  • ไม่จำกัดประสบการณ์

สำหนับน้องๆที่สนใจแอเรียลซลิค์ต้องผ่านการฝึกหรือเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นจากคลาสต่อไปนี้ก่อนคะ:

แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
แอเรียลสลิง
แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
ยิมยาสติกลีลา
แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
ยิมนาสติก
แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
กายกรรมพื้นฐาน
แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
บัลเล่ต์
แอเรียลฮูป - ชั้นเรียนแอเรียลสำหรับคุณหนู
การทรงตัว