ชั้นเรียนโพล

โพลสปอร์ต

Pole Sport คือชั้นเรียนที่ใช้ทักษะการเต้นและ acrobat รวมด้วยกันออกท่าทางผ่านเสาแสตนเลสที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยอย่างสูงของเรา ต้องใช้การทำงานทุกส่วนของร่างกายร่วมกันกับความยืดหยุ่นของร่าง

เหมาะสำหรับชายหญิงทุกวัย

แล้วคุณจะปลาดใจเมื่อได้พบว่าการออกกำลังกายผ่านเสาโพลสามารถทำได้มากมายกว่าที่คุณคิดโดยใช้แค่เพียงตัวคุณและเสาโพล

ความต้องการ:

  • อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  • เหมาะสมกับทุกระดับ